Phụ kiện Trống

Phụ kiện trống: để chơi được trống, một phụ kiện không thể thiếu đó chính là Phụ kiện.